Jag kan förvara ditt testamente om det upprättats här hos mig.