Makar har en möjlighet att bodela under ett bestående äktenskap. Ett sådant bodelningsavtal upprättas frivilligt av makarna och görs normalt för att klargöra ägandeförhållandet avseende viss egendom eller för att jämna ut inbördes förmögenhetsförhållanden.