Förskott på arv

Vad ska man tänka på?

Här reder vi ut vad man ska tänka på vid förskott på arv, och vad som gäller kvarlåtenskapen.

Med dagens bostadspriser och räntor är det inte lätt att som ung köpa sig en egen bostad. Det har därför blivit vanligt att föräldrar hjälper till med såväl kontantinsatsen som att bli medlåntagare på sitt barns bolån. Det kan i en sådan situation finnas skäl att se över både föräldrarnas och barnets juridiska situation. I det här inlägget behandlas först gåvor som föräldrar ger till ett av sina barn, när barnet har syskon som inte får motsvarande gåvor.

Gåvor som föräldrar ger till sina barn ses enligt huvudregeln som förskott på arv till barnet/gåvotagaren. Det innebär att om inget annat skriftligen anges eller framgår av omständigheterna, skall värdet av gåvan – vid gåvotillfället – läggas till föräldrarnas kvarlåtenskap som om pengarna funnits kvar hos gåvogivaren. Kvarlåtenskapen inklusive värdet av gåvan, delas sedan lika mellan barnen. Det barn som gick gåvan tidigare, får gåvovärdet avräknat från sin arvslott, vilket gör att det barnet i praktiken får en lägre summa i arv än syskonen. Barnet anses ha fått den delen tidigare, medan syskonen blir kompenserade vid föräldrarnas frånfälle.

Om arvet efter föräldrarna inte räcker till att kompensera syskonen fullt ut, blir normalt inte barnet som tidigare erhöll en gåva återbäringsskyldigt, om detta inte särskilt avtalades vid gåvotillfället.

Det ska vidare nämnas att en förälder kan ge en gåva, som EJ ska vara ett förskott på arv, till ena barnet. Det måste då särskilt framgå att den aktuella gåvan inte skall utgöra ett förskott, och enklaste sättet att tydliggöra detta är att notera det i ett gåvobrev. På det sättet kan föräldrar (med vissa undantag) gynna ett eller flera barn, men inte alla.

Kort sagt, det är viktigt att tänka på att gåvor som man ger i livstiden till sina barn utgör förskott på arv, såvida man inte särskilt förordnar annat. Om man ger sina barn lika mycket spelar förskotten mindre roll vid förälderns frånfälle och behöver ej utredas vidare. Var dock noga med att upprätta gåvobrev, eller anteckna vad som överlämnas som gåvor till respektive barn, så ni slipper fundera på det i framtiden – och framför allt att barnen slipper utreda detta när ni som föräldrar inte längre finns kvar.

Vill du veta mer om hur detta fungerar?
Kontakta oss så berättar vi mer.

Av |2023-05-31T13:38:51+02:00måndag 15 maj, 2023|nyheter|0 kommentarer
Till toppen