När det finns önskemål om att åsidosätta den legala arvsordningen kan ett testamente upprättas i syfte att styra kvarlåtenskapen till annan än den/de lagen anger. Framför allt finns det skäl för sambor med gemensamma barn att skriva testamente då sambor inte ärver varandra.

Även om lagens regler många gånger överensstämmer med de egna önskningarna kan det ändå finnas skäl att komplettera med ett förordnande om enskild egendom för mottagaren. Ett juridiskt hållbart testamente måste uppfylla vissa formkrav. Jag har flerårig erfarenhet av just upprättande av testamenten.