Genom ett skuldebrev (eller revers som det också kallas) kan en långivare få ett bevis för sin fordran gentemot låntagaren. I skuldebrevet kan villkor för skulden regleras, såsom eventuell ränta, förfallodag, amorteringar osv.