Genom ett samäganderättsavtal kan två eller flera personer som äger viss egendom tillsammans avtala om de praktiska detaljerna kring samägandet och vad som skall ske om en delägare inte vill vara med längre. Vanligen skrivs samäganderättsavtal då en fastighet ägs av syskon, släktingar eller vänner för att underminera risken för osämja eller i vart fall oklarheter.