Om du vill ge bort viss egendom till någon kan ett gåvobrev i vissa fall krävas. Så är fallet när du vill ge bort del av eller en hel fastighet (fast egendom). För att mottagaren skall erhålla lagfart för fastigheten krävs en gåvohandling som ligger till grund för lagfartsansökan.

Ett gåvobrev kan också bli aktuellt när du vill skänka annat än en fastighet, exempelvis pengar eller annan egendom (lös egendom) då gåvan skall vara villkorad. Det vanligaste villkoret är att givaren vill göra gåvan till mottagarens enskilda egendom.