Jag kan upprätta en fullmakt för specifika ändamål eller en generell sådan, om du vill att någon skall utföra något i ditt ställe.