Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du undvika godmanskap för det fall du senare i livet skulle bli dement exempelvis eller råka ut för en stroke som gör att du inte längre kan tillvarata dina personliga och ekonomiska angelägenheter. Framtidsfullmakten gäller först om/när sjukdomstillståndet inträffat. Dessförinnan kan enbart en vanlig fullmakt användas vid behov.