Bodelning mellan makar skall enligt lag ske då äktenskapet upphör på grund av äktenskapsskillnad eller vid makes frånfälle. All egendom som är giftorättsgods i ett äktenskap skall enligt huvudregeln ingå i en bodelning. Om någon av makarna eller båda äger egendom som är att anse som enskild till följd av ett förordnande i testamente eller gåvobrev (från annan än makarna själva) eller av ett äktenskapsförord, skall sådan egendom ej ingå i bodelningen.