När bouppteckningen efter en avliden person blivit registrerad hos Skatteverket skall ett arvskifte upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna, där det bestäms på vilket sätt kvarlåtenskapen (arvet) efter den avlidne skall fördelas. Innan den avlidnes tillgångar kan fördelas måste dödsboets skulder betalas, eller medel i vart fall avsättas till dessa. Normalt medför arvskiftet att dödsboet blir avvecklat och således upphör att existera.