I ett äktenskap är all makarnas egendom som regel giftorättsgods. Detta oavsett när egendomen köptes, eller vem som köpte egendomen. All egendom som utgör giftorättsgods skall normalt ingå i en bodelning.

Om det finns egendom som makarna eller någon av dem ej vill skall ingå i en eventuell bodelning, kan de tillsammans avtala att viss (eller all) egendom skall vara enskild egendom.

Ett äktenskapsförord kan upprättas inför ett förestående äktenskaps ingående eller när som helst under äktenskapet. Båda makarnas underskrift krävs för att äktenskapsförordet skall bli giltigt.