En äganderättsförklaring är ett avtal mellan två parter gällande viss egendom, där ägandeförhållandet skall klargöras i bevissyfte. Vanligen skrivs en äganderättsförklaring rörande fordon, eftersom endast en person kan registreras på ett fordon i bilregistret, även om två personer i praktiken betalat fordonet.